Berliner Bär

Berlin er kendt for sine bjørne – Berliner bär. Det er lige fra små souvenirs til bjørne i Berliner Zoo.

Berliner Bär

Berliner Bär – Berliner Bjørnen har været Berlins vartegn i mere end 700 år, der er bjørne overalt i Berlin. Helt præcist blev bjørnen (Berliner Bär) nævnt første gang i 1100-tallet, hvor historien var at to bjørne boede i Berlin. Man har diskuteret hvorfor netop bjørnen var valgte dyr – nogle mener det kommer af Bär-lein – Som vil kunne oversættes noget i retning af Den lille bjørn. Der er mange forklaringer hvorfor Berliner Bär og dermed bjørnen har tilknytning til Berlin, den man ofte støder på er at navnet stammer fra Albrect der Bär, han bragte kristendommen til Berlin. En anden grund kan være at Berlin er opstået på et kendt vadested for bjørne, alt er gætterier, men at Bjørnen blev en del af Berlin’s våbenskjold i 1280 står fast.

Bjørnen er endda så kendt at den har egen website – Berliner Bjørnens (Bär’s) website (Siden er på tysk)

Bjørne som souvenir – Berliner Bär

Har man været i en souvenir butik i Berlin vil man også finde Berliner bär i alle afstykninger der med en pris på 59,99 euro for en på ca. 30 cm. høj. Uanset hvilken forretning var prisen den samme!

De kan endda bestilles på web – Link er her: buddy-bär.com

Mere Berliner Bjørne

Der lever bjørne i Berlin, siden før anden verdenskrig har de haft egen bjørnegrav i parken

Det er Berliner Bär tag – Berliner Bjørne dag den 22. marts.

Under anden verdenskrig var Bjørnen Lotte et af de eneste dyr der overlevede et bombardement af Zoo, Lotte blev fundet meget udhungret, men reddet. hun levede til 1971.

Af andre kendte bjørne i Berlin er Knut – Knut (og hans tvillingebror) blev født i 2006. De var de første isbjørne der der var født i Berlin i 33 år. Begge bjørne blev afvist af Deres mor og broderen blev kun fire dage, Knut blev opforstret af en dyrepasser og tog over 70 kg på på godt et år. nu døde den 19. marts 2011 af elepsi. Dyrepasseren der passede Knut døde i 2008.

Du finder en berliner bär på næsten et hvert gade hjørne i Berlin og en ting er sikkert: I Berlin går den aldrig af mode!

Berlinerblog.dk - Berliner bjørn

Overalt i Berlin finder man Berliner bjørnene udstillet i stor størrelse

Website: buddy-baer

Her står meget mere pm Berlinerbrørnene – Bl.a. er der en shop hvor små bjørne kan købes

 

Følg os på de Sociale medier

Pin It on Pinterest

Share This